ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ !

 

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ?

В тази Политика за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас.

Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ МОГА ДА НАМЕРЯ В ТАЗИ ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте:

–              Какви лични данни събираме за Вас?

–              Каква е целта на тяхното събиране?

–              За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

–              С кого споделяме Вашите лични данни?

–              Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

–              Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?

–              Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

 

С тази Политика за поверителност „Палмос” ДЗЗД  декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон.

Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ (ЗАЩО)?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, събираме следната информация и лични данни за Вас. Тук са основните категории лични данни, които събираме за Вас и причините (целите), поради които обработваме тези лични данни:

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТЕ ДОБРОВОЛНО:

– Информация за регистрацията, когато създавате профил

 1. Да създадем профила Ви, за да можете да правите поръчките си в съответствие с нашите Условия;
 2. Да Ви идентифицираме, когато влезете в профила си;
 3. Да се свържем с Вас за изпълнение на предлаганите от нас услуги; и
 4. Да Ви уведомяваме за промени или актуализации на нашите Условия и Политика за поверителност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНЗАКЦИИТЕ, КОГАТО ПРАВИТЕ ПОРЪЧКА, ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

 1. За да можем да обработим поръчката Ви и да Ви изготвим сметка/таксуваме (правим уточнение, че никога не съхранявамеинформацията за кредитната/дебитната Ви карта в нашите системи);
 2. Комуникираме поръчката;
 3. Да Ви изпратим актуализации за състоянието на Вашата поръчка;
 4. За да можем да отговорим на Вашите заявки и въпроси за поръчките и да разрешим евентуално възникнали проблеми;
 5. За да извършим анализи и проучвания с цел подобряване на нашите Услуги; и
 6. За да защитаваме Вас и Услугите, които предоставяме като се стремим да открием и предотвратим измами или други действия в нарушение на нашите Условия или правила, отнасящи се до Услугите на „Палмос” ДЗЗД.

 

„БИСКВИТКИ“ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЗА ДА МОЖЕМ:

 1. Да измерим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги;
 2. Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи; и
 3. Да предоставим услуги свързани с местоположението Ви, ако решите да споделите географското си местоположение.

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПОЛУЧАВАМЕ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ –  ТРЕТИ СТРАНИ

 1. Аналитични доклади от анализа и проучвания на маркетинговите ни дейности с цел да се измерва ефективността на маркетинговите кампании за нашите услуги; и
 2. По-добре да разберем Вашите предпочитания, така че да можем да персонализираме нашите маркетингови кампании и Услуги съответно на желанията Ви.

 

Категории лични данни, които обработваме:

–              Име, фамилия, телефон, електронна поща, дата на раждане, населено място, адрес, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, за създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин и попълване на формата за отправяне на запитвания;

–              При плащане с банкова карта – данни за статус на транзакцията (успешна/неуспешна);

–              Информация за Вашите поръчки;

–              Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите услуги чрез уеб-страницата ни или мобилните ни приложения – IP адрес, информация за устройството, което използвате;

–              Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите приложения за мобилни устройства – информация за мобилното устройство, IMSI номер на устройство, GPS координати;

–              Данни от бисквитки (сookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви

КАКВО ОЗНАЧАВА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

На какво основание (защо) „Палмос” ДЗЗД обработва лични данни за вас?

Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния контекст, в който ги събираме.

Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е да изпълним договора си с Вас (т.е. да се уверите, че получавате поръчката си, когато я искате).

Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите   интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.

В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. В случай на съдебно производство) или може да се наложи да я обработим или да го споделим с други хора, за да “защитаваме вашите жизнени интереси” спасяването на живота си) или тези на друго лице (напр. в случай, когато животът на друго лице е в опасност).

Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не (и също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставят лични данни).

Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.

„Палмос” ДЗЗД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница.

КАК ПОЛУЧАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ? ПО КАКЪВ НАЧИН ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

За да предостави продукти и услуги, „Палмос” ДЗЗД обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата и икономическа Ви идентичност по следните начини:

–  чрез попълване от Ваша страна на формуляри, които са Ви предоставяни на уеб-страницата на „Палмос” ДЗЗД. Формулярите се попълват в уеб-сайта ни на съответните места, оставени със свободни позиции за личните Ви данни;

– чрез посещение на уеб-портала за използване на услугите уеб-страницата ни;

– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

– чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;

 

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

„Палмос” ДЗЗД НЕ предоставя личните Ви данни на трети лица без изричното Ви съгласие и не продава базите си данни.

„Палмос” ДЗЗД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

„Палмос” ДЗЗД МОЖЕ ДА СПОДЕЛИ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ (ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ) СЪС СЛЕДНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ (ВЪВ ВСЕКИ ОТДЕЛЕН СЛУЧАЙ НИЕ ЩЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ РАЗПОЛАГАМЕ С ПОДХОДЯЩИ ЗАЩИТНИ И ДОГОВОРНИ ГАРАНЦИИ, ЗА ДА Я ЗАЩИТИМ):

 1. Доставчици/Куриери
 2. Трети страни, които поддържат нашите услуги
 3. Всеки правоприлагащ или регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо съгласно приложимите закони или подзаконови актове;
 4. Нови собственици или реорганизирани субекти в случай на преструктуриране, продажба, покупка или съвместно предприятие, засягащи бизнеса ни.
 5. Всяко друго лице, при условие че дадете съгласието си. Никога няма да продаваме, разпространяваме или споделяме по друг начин личната ви информация, освен ако нямаме изрично Ваше разрешение.

ИМА ЛИ ДРУГИ СЛУЧАИ, В КОИТО МОЖЕМ ДА СПОДЕЛИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

–              По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

–              По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

 

Използване на „бисквитки“

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В случай че сте регистрирани потребители на „Палмос” ДЗЗД, имате достъп до профила си по всяко време, за да прегледате и актуализирате личната си информация, т.е. личните си данни. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.

В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

1.Правото на достъп до личните данни, които „Палмос” ДЗЗД обработва за Вас и да получите копие от тях

2,Право да искате от „Палмос” ДЗЗД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни

3.Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

4.Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от „Палмос” ДЗЗД, в случай че са налице условията за това.

5.Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

6.Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;

7.Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие;

8.Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

9.Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

ИМАТЕ ЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

За да можем да предоставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, „Палмос” ДЗЗД няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, така например няма да можете да получите доставка.

Промени в Политиките за поверителност

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност.

В случай че в резултат на извършени промени в тези Политики за поверителност, се предвиждат нови цели на обработка на лични данни или други обстоятелства изискващи изричното Ви съгласие декларираме, че ще Ви уведомим и с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща, с което Ви каним любезно да потвърдите или откажете да предоставите съгласие.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

Тези политики за поверителност са приети от „Палмос” ДЗЗД и са в сила от 22.05. 2018 г.